Işık, Renk ve Nesne Etkileşimi

7808754
Uluslararası
Hakemli
ESJI, Index Copernicus, Academic Resource Index, Brirish Index, DRJI, Cite Factor
Işık, Renk ve Nesne Etkileşimi
ÖZKANLI ÜMİT
MAS Journal of Applied Sciences
Türkçe
8
2022
7
3
687
695
2757-5675
Elektronik
Güzel Sanatlar Temel Alanı>Plastik Sanatlar>Resim>Disiplinler Arası Sanat
6440766
2023-03-28 23:07:07
Özgün Makale
https://masjaps.com/index.php/mas/issue/view/13