çalıştı 1
Does Mindfullness Affect Happiness?: The Relationship Between Mindfullness and Happiness in Sports

Does Mindfullness Affect Happiness?: The Relationship Between Mindfullness and Happiness in Sports

7783519
Uluslararası
Hakemli
Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Does Mindfullness Affect Happiness?: The Relationship Between Mindfullness and Happiness in Sports
MUTLU BOZKURT TUĞBA
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of Sport Sciences Researches
İngilizce
6
2022
7
1
197
210
2548-0723
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Beden Eğitimi ve Oyun>Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
6410058
2022-09-06 15:05:40
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr/issue/67856/1092487