The Liberalization Effect on Air Transport Expenditure Choices of Turkish Households: The Perspective of Micro Data Analysis

7759128
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The Liberalization Effect on Air Transport Expenditure Choices of Turkish Households: The Perspective of Micro Data Analysis
KAYA GİZEM, BEYHAN HİDAYET, AYDIN UMUT, PANDIR BERKER
Journal of Transportation and Logistics
İngilizce
5
2022
7
1
1
18
2459-1718
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar
6380452
2023-10-01 21:48:19
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.26650/jtl.2022.994262