çalıştı 1
Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Karşılaştıkları Sorunlar

Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Karşılaştıkları Sorunlar

7734177
Uluslararası
Hakemli
Akademik Dizin; Free Journals Act; Google Scholar; SOBİAD
Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminde Karşılaştıkları Sorunlar
İZCİ FERİT, ERAT VEYSEL
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2022
12
1
65
78
2147-4877
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset
6350147
2023-01-15 22:23:47
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/buyasambid/issue/71164/1131548