Fiyatlama Davranışlarındaki Şoklar Geçici Mi? Kalıcı Mı? Doğrusal ve Fourier Birim Kök Testlerinden Kanıtlar

7723495
Uluslararası
Hakemli
Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Resource Index (ResearchBib), JIFACTOR, Journal Factor, Scientific World Index, Society of Economics and Development, International Society for Research Activity (ISRA), Journals Directory, Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF), International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), Science Library Index, Systematic Impact Factor, ASOS Index, JournalSeek, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CiteFactor
Fiyatlama Davranışlarındaki Şoklar Geçici Mi? Kalıcı Mı? Doğrusal ve Fourier Birim Kök Testlerinden Kanıtlar
TUTGUN SEYHUN
Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe
12
2021
4
2
80
86
2564-7318
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
6337151
2023-10-29 16:25:41
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.30711/utead.812617