çalıştı 1
Belediye Hizmetlerinden Vatandaşın Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi: Bitlis İli Örneği

Belediye Hizmetlerinden Vatandaşın Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi: Bitlis İli Örneği

7712177
Uluslararası
Hakemli
ASOS, CiteFactor, COSMOS, DRJI, ESJI, JournalTOCs, Rootindexing, SOBİAD, SIS
Belediye Hizmetlerinden Vatandaşın Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi: Bitlis İli Örneği
İZCİ FERİT, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, DEMİRCİ KIVANÇ
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Türkçe
10
2022
7
2
1
22
2547-9725
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet,Bitlis,Bitlis Belediyesi,Yönetişim
6323346
2023-10-26 11:59:47
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2455679