Determination and Mapping of Regional Change of Pb and Cr Pollution in Ankara City Center

7711468
Uluslararası
Hakemli
SCI
Determination and Mapping of Regional Change of Pb and Cr Pollution in Ankara City Center
ÇETİN MEHMET, Aljama Akram Mohamed Omar, Alrabiti Osama B. Muragaa, ADIGÜZEL FATİH, ŞEVİK HAKAN, ZEREN ÇETİN İLKNUR
Water, Air, & Soil Pollution
İngilizce
5
2022
233
5
1
10
0049-6979
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri>Çevresel Etki Değerlendirmesi
6322495
2024-01-19 09:33:41
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.1007/s11270-022-05638-1