çalıştı 1
Traditional Plants Used for Medicinal Purposes in Güroymak (Bitlis/Turkey) District

Traditional Plants Used for Medicinal Purposes in Güroymak (Bitlis/Turkey) District

7686458
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Traditional Plants Used for Medicinal Purposes in Güroymak (Bitlis/Turkey) District
DEMİR ÜMİT, DEMİR İBRAHİM
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
İngilizce
1
2022
11
2
609
621
2146-0574
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Bitki Sistematiği
6291452
2022-12-31 16:05:40
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/69544/1060040