çalıştı 1
Bolsonaro Döneminde Brezilya’nın Amazonlar Politikası

Bolsonaro Döneminde Brezilya’nın Amazonlar Politikası

7676545
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus
Bolsonaro Döneminde Brezilya’nın Amazonlar Politikası
UYSAL OĞUZ CEREN, KIŞLALIOĞLU CANAN
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
Türkçe
4
2022
5
1
57
72
2667-775X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler
6279239
2023-01-06 23:50:45
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/69116/1060797