çalıştı 1
EKONOMİ VE JEOPOLİTİK ARASINDA: KIBRIS SAVAŞI’NIN OSMANLI GÖRÜNÜMÜ MARIA PIA PEDANI

EKONOMİ VE JEOPOLİTİK ARASINDA: KIBRIS SAVAŞI’NIN OSMANLI GÖRÜNÜMÜ MARIA PIA PEDANI

7666935
Uluslararası
Hakemli
DOAJ, SSRN, Copernicus, ISAM
EKONOMİ VE JEOPOLİTİK ARASINDA: KIBRIS SAVAŞI’NIN OSMANLI GÖRÜNÜMÜ MARIA PIA PEDANI
ÇİFTÇİ SAİT EMRE
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Türkçe
3
2022
51
1
161
175
1019-469X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih
6267387
2024-05-02 15:28:31
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/otam/issue/69065/1093199