Yenisey Yazıtları Üzerine Fonetik Bir Değerlendirme

7652768
Uluslararası
Hakemli
; SOBİAD, Index Copernicus, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ResearchBib (Academic Resource Index), Arastirmax (Scientific Publication Index), SIS (Scientific Indexing Services) ASOS (Social Science Index), Journal Factor, CiteFactor ve MLA
Yenisey Yazıtları Üzerine Fonetik Bir Değerlendirme
YILDIRIM ABDULLAH
JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION
Türkçe
9
2021
14
86
119
131
1460-7425
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
6249487
2024-01-22 22:04:55
Özgün Makale
https://jasstudies.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=51404