Doğum Sonrası Erken Dönemde Emzirme Problemi: Olgu Sunumu

7629538
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Doğum Sonrası Erken Dönemde Emzirme Problemi: Olgu Sunumu
UYAR HAZAR HALE, UZAR AKÇA ESİN
Sağlık ve Toplum Dergisi
Türkçe
9
2017
27
3
64
70
1301-1421
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
6220806
2023-10-27 14:58:21
Vaka Takdimi
https://ssyv.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/Do%C4%9Fum-Sonras%C4%B1-Erken-D%C3%B6nemde-Emzirme-Problemi.pdf