çalıştı 1
Dual Smarandache curves and ruled surfaces obtained from the alternative frame

Dual Smarandache curves and ruled surfaces obtained from the alternative frame

7584126
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Dual Smarandache curves and ruled surfaces obtained from the alternative frame
CENGİZ VEYSİ, KUŞAK SAMANCI HATİCE
Gümüşhane University Journal of Science and Technology
Türkçe
1
2022
12
2
512
526
2146-538X
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Matematik>Geometri
6165776
2022-12-31 19:26:32
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/69370/1004096