Some inclusion results for the new Tribonacci-Lucas matrix

7579147
Uluslararası
Hakemli
Art Index (Art Research Database, EBSCO)
Some inclusion results for the new Tribonacci-Lucas matrix
KARAKAŞ MURAT
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
İngilizce
12
2021
11
2
76
81
2146-7706
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Matematik>Matematiksel Analiz
6159755
2022-11-05 18:30:16
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17678/beuscitech.1013596