çalıştı 1
Ayntab Mahkemesinde Kadınların Hak Arama Mücadelelerine Dair Bazı Değerlendirmeler (1600-1650)

Ayntab Mahkemesinde Kadınların Hak Arama Mücadelelerine Dair Bazı Değerlendirmeler (1600-1650)

7467393
Ulusal
Hakemli
Asos Road
Ayntab Mahkemesinde Kadınların Hak Arama Mücadelelerine Dair Bazı Değerlendirmeler (1600-1650)
KOÇAK ZÜLFİYE
Gaziantep Ünv. Ayntab Araştırmaları Dergisi
Türkçe
1
2021
2667-6257
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Kent Tarihi>Balkan Tarihi
6023334
2022-01-07 17:41:00
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1813922