Silvan Kazası'nda Yerleşme ve Nüfus (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı)

7467309
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Silvan Kazası'nda Yerleşme ve Nüfus (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı)
DEMİRTAŞ MEHMET
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Türkçe
1
2008
38
289
312
1300-9052
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Kent Tarihi>Denizcilik Tarihi
6023280
2022-01-07 17:32:05
Özgün Makale
http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1140481958_Mehmet%20DEM%c4%b0RTA%c5%9e.pdf