çalıştı 1
Yeniden Milli Mücadele Hareketi: Strateji Ve Kuramsal Yaklaşımlar

Yeniden Milli Mücadele Hareketi: Strateji Ve Kuramsal Yaklaşımlar

7395968
Uluslararası
Hakemli
MLA, CrossRef, Index Copernicus, ResearchBib
Yeniden Milli Mücadele Hareketi: Strateji Ve Kuramsal Yaklaşımlar
İŞLER AHMET
Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi
Türkçe
7
2021
5
1
109
131
2587-2591
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih
5933604
2022-10-21 12:23:42
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/toplumsalbilimler/issue/62846/934945