çalıştı 1
Covid-19 Tanısı Konulan Bireylerin Ev İzolasyonuna İlişkin Psikolojik Deneyimleri

Covid-19 Tanısı Konulan Bireylerin Ev İzolasyonuna İlişkin Psikolojik Deneyimleri

7390210
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Covid-19 Tanısı Konulan Bireylerin Ev İzolasyonuna İlişkin Psikolojik Deneyimleri
UZUNASLAN İMRAN, GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ ELİF, TEK SERHAT
Toplum ve Sosyal Hizmet
Türkçe
12
2021
1
355
375
2147-3374
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
5926532
2022-01-02 21:05:21
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1935896