7379303
Uluslararası
Tam metin bildiri
Enerji İthalatının TÜFE Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
AYDIN RAHMAN, GÖKÇE NAZLI
International World Energy Conference
Türkçe
Yayımlanmış
27.12.2021
Basılı+Elektronik
https://4e150c63-c6f7-4bf4-847e-59b362e05c96.filesusr.com/ugd/614b1f_998fa68cd666417d9b80b47a30653393.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Büyüme>Enerji
Sözlü Sunum
05.12.2021
03.12.2021