çalıştı 1
10-12 Yaş Aralığındaki Futbol Eğitimi Alan Çocuklar ve Eğitsel Oyunla Futbol Oynayan Çocukların Fiziksel Profillerinin Karşılaştırılması

10-12 Yaş Aralığındaki Futbol Eğitimi Alan Çocuklar ve Eğitsel Oyunla Futbol Oynayan Çocukların Fiziksel Profillerinin Karşılaştırılması

7363841
Ulusal
Hakemli
Google Scholar
10-12 Yaş Aralığındaki Futbol Eğitimi Alan Çocuklar ve Eğitsel Oyunla Futbol Oynayan Çocukların Fiziksel Profillerinin Karşılaştırılması
MUTLU BOZKURT TUĞBA, KAVURAN KORHAN, ERDOĞAN RAMAZAN
Spor Eğitim Dergisi
Türkçe
12
2021
5
3
61
69
2602-4756
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri>Beden Eğitimi ve Oyun>Fiziksel Uygunluk>Fiziksel Aktivite ve Sağlık
5894486
2022-10-08 09:33:06
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/seder/issue/65261