Türkiye' de Yeniden Evlenme Olgusu: Cinsiyet ve Psikososyal Değişkenler Bağlamında Bir Değerlendirme

7362868
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Türkiye' de Yeniden Evlenme Olgusu: Cinsiyet ve Psikososyal Değişkenler Bağlamında Bir Değerlendirme
ÇOBANOĞLU ALPASLAN, TEK SERHAT
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe
12
2021
44
8092
8118
2528-9527
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji
5893403
2023-11-08 15:46:27
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.26466/opus.935681