7357517
Uluslararası
Tam metin bildiri
“Determining the effect of urbanization on green spaces by NDVI analysis: Bilecik City example
Taş Hüseyin, ADIGÜZEL FATİH, GÜNGÖR MÜJDET
1st Advanced Engineering Days
İngilizce
Yayımlanmış
25.12.2021
Elektronik
https://aed.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2021/12/AED1.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Çevresel Etki Değerlendirmesi>Coğrafi Bilgi Sistemleri
Sözlü Sunum
24.12.2021
23.12.2021