çalıştı 1
Kurgu mu? Gerçek mi? Rol mü? Rutin mi? Oyun Kültür Benlik Türk Halk Kültüründe Geleneğin “Temsil”leri

Kurgu mu? Gerçek mi? Rol mü? Rutin mi? Oyun Kültür Benlik Türk Halk Kültüründe Geleneğin “Temsil”leri

7350429
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Kurgu mu? Gerçek mi? Rol mü? Rutin mi? Oyun Kültür Benlik Türk Halk Kültüründe Geleneğin “Temsil”leri
TORUN ÖNGAY DAMLA
Bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2021
1
2
465
470
2791-7908
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi
5877819
2021-12-27 16:02:05
Kitap Kritiği
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2157984