The effect of different levels of teat-end hyperkeratosis on mammary infrared thermograph and mastitis in dairy cows

7338765
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The effect of different levels of teat-end hyperkeratosis on mammary infrared thermograph and mastitis in dairy cows
JUOZAITIENE VIDA, JUOZAITIS ARUNAS, Zymantiene Judita
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Türkçe
1
2019
66
21
26
1300-0861
Basılı
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı>Bilim Alanı
5863467
2021-12-24 14:09:28
Özgün Makale