çalıştı 1
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Türkiye’nin Mevzuat Bakımından Sözleşmeye Uyumu

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Türkiye’nin Mevzuat Bakımından Sözleşmeye Uyumu

7332781
Ulusal
Hakemli
Asos İndeks
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Türkiye’nin Mevzuat Bakımından Sözleşmeye Uyumu
DEMİRCİ KIVANÇ
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
7
2019
2
2
6
16
2602-4608
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>Göç,Göçmen İşçi ve Aileleri,Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme ,Küreselleşme
5856069
2024-01-07 21:16:30
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/826291