Overview on pressure ulcers studies based on bibliometric methods

7312680
Uluslararası
Hakemli
EBSCO, DOAJ, Google Scholar
Overview on pressure ulcers studies based on bibliometric methods
ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ALKAN SEVİL, GÖKÇE ORUÇ NUMAN
IBEROAMERICAN JOURNAL OF MEDICINE
İngilizce
1
2022
4
1
18
23
2695-5075
Basılı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları
5831093
2022-12-27 18:02:39
Özgün Makale