7271748
Uluslararası
Tam metin bildiri
Kadın Cinayeti Haberlerinin Retorik Haber Çözümleme Yöntemi İle İncelenmesi Hürriyet.com.tr Örneği
COŞKUN AZİZ, KÖSE HÜSEYİN
Ahtamara Uluslararası Multi Disiplin Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
05.08.2018
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Gazetecilik ve Medya Çalışmaları>Gazetecilik>İnternet Yayıncılığı>Sosyal Medya Çalışmaları
Sözlü Sunum
28.07.2018
25.07.2018