çalıştı 1
Aile Hekimliği Uygulamasının Tercih Edilmeme Sebepleri: Şanlıurfa İli Örneği

Aile Hekimliği Uygulamasının Tercih Edilmeme Sebepleri: Şanlıurfa İli Örneği

7241846
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus, ASOS, CiteFactor, SOBIAD, ESJI
Aile Hekimliği Uygulamasının Tercih Edilmeme Sebepleri: Şanlıurfa İli Örneği
KAYA MEHMET VEYSİ, ORHAN MUSTAFA, SAYAR BURAK
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
12
2020
9
2
412
419
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Sağlık,Aile Hekimliği,Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
5741733
2024-01-02 16:21:06
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1400087