çalıştı 1
Cinsel İstismar Vakaları Sanık İfade Tutanakları İçeriklerine Evrimsel Psikolojik Bir Yaklaşım

Cinsel İstismar Vakaları Sanık İfade Tutanakları İçeriklerine Evrimsel Psikolojik Bir Yaklaşım

7227557
Ulusal
Hakemli
Asos Indeks, Google Scholar, Sobiad
Cinsel İstismar Vakaları Sanık İfade Tutanakları İçeriklerine Evrimsel Psikolojik Bir Yaklaşım
ŞEKER EMRULLAH
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Türkçe
10
2020
12
2
121
146
1309 - 8012
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Söylem Çözümlemesi
5724185
2021-09-27 15:37:50
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/57298/699269