Komana Örneği Üzerinden Anadolu Selçuklu Dönemi Kırım Seramik Ticareti ve Usta Göç Hareketliliği

7213635
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Komana Örneği Üzerinden Anadolu Selçuklu Dönemi Kırım Seramik Ticareti ve Usta Göç Hareketliliği
KARASU YUNUS EMRE
Karadeniz Araştırmaları
Türkçe
9
2021
18
71
717
733
2458-7680
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sanat Tarihi
5707122
2021-12-27 10:24:21
Özgün Makale
http://www.karamdergisi.com/Makaleler/1127317186_12.%20Yunus%20Emre%20Karasu%20TM.pdf