çalıştı 1
Kur’an’a Göre Hac İbadetinin Birey Hayatındaki Değişim ve Dönüşüme Etkisi

Kur’an’a Göre Hac İbadetinin Birey Hayatındaki Değişim ve Dönüşüme Etkisi

7186222
Ulusal
Hakemli
İlahiyat Atıf Dizini, İsam, ICI World of Journals Indexcopernicus
Kur’an’a Göre Hac İbadetinin Birey Hayatındaki Değişim ve Dönüşüme Etkisi
ALTIN MEHMET
Bitlis İslamiyat Dergisi
Türkçe
6
2021
3
1
200
217
2687-2102
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Tefsir>Kuran ,Ayet,Hac
5672597
2021-09-23 15:18:44
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1739403