çalıştı 1
İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Psikolojik Etkileri

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Psikolojik Etkileri

7172354
Ulusal
Hakemli
ASOS index
İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Aras Baran Barış, DEMİRCİ KIVANÇ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe
12
2020
1
2
77
94
2717-9109
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları>İklim Değişikliği, Sera Gazları, İnsan Sağlığı, Psikolojik Rahatsızlıklar
5655526
2023-10-26 12:01:27
Derleme Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/niibfd/issue/58561/800283