çalıştı 1
Österreichische Monatsschrift für den Orient'te Fırat Demiryolları Projesi'ne Dair Malumat

Österreichische Monatsschrift für den Orient'te Fırat Demiryolları Projesi'ne Dair Malumat

7123728
Uluslararası
Hakemli
ASOS, CiteFactor, COSMOS, DRJI, ESJI, Rootindexing, SOBİAD, SIS
Österreichische Monatsschrift für den Orient'te Fırat Demiryolları Projesi'ne Dair Malumat
KARACA ERDEM
Akademik İzdüşüm Dergisi
Türkçe
3
2021
6
1
40
51
2547-9725
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi>Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
5595586
2022-10-05 21:24:25
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/61094/857585