Öznel İyi Oluş - Saldırganlık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Batman Ambulans Servisi

7121642
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus (ICI World of Journals), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Russian Science Citation Index(elibrary.ru), Modern Language Index(MLA), Open Academic Journals Index, SOBIAD, Directory of Research Journals Indexing, CiteFactor, Google Scholar.
Öznel İyi Oluş - Saldırganlık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Batman Ambulans Servisi
ÖZTÜRK CEMAL, KARAKUŞ DİLAN
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Türkçe
6
2021
1
50
210
223
1308-6200
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>İnsan Kaynakları Yönetimi>Yönetim Psikolojisi>Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
5592770
2022-01-08 19:28:33
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17498/kdeniz.921431