DECOUPLING ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PRESSURES FROM ECONOMIC GROWTH IN THE EU-27 AND TURKEY

7100157
Uluslararası
Hakemli
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
DECOUPLING ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PRESSURES FROM ECONOMIC GROWTH IN THE EU-27 AND TURKEY
BODUR SEHER, KÜPELİ MİHRAÇ, ALP İHSAN
Sigma: Journal of Engineering Natural Sciences/Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi.
İngilizce
3
2021
39
1
29
38
1304-7205 (2004)
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>İstatistik
5565569
2021-06-05 08:09:41
Özgün Makale