çalıştı 1
Covid-19 Pandemisi, Yeni Dışlanma Zeminleri ve Sorumluluk Alanları: Türkiye’de Virüsün Yayılışını Engelleme Politikaları ve Toplumsal Bağlam

Covid-19 Pandemisi, Yeni Dışlanma Zeminleri ve Sorumluluk Alanları: Türkiye’de Virüsün Yayılışını Engelleme Politikaları ve Toplumsal Bağlam

7089855
Uluslararası
Hakemli
Google Scholar Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) DRJI (Directory of Research Journals Index) ASOS Index (Academia Sosyal Bilimler İndeksi) Index Copernicus (ICI Journals Master List Database for 2019)
Covid-19 Pandemisi, Yeni Dışlanma Zeminleri ve Sorumluluk Alanları: Türkiye’de Virüsün Yayılışını Engelleme Politikaları ve Toplumsal Bağlam
AŞKIN DENİZ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi
Türkçe
1
2021
5
1
145
165
2602-425X
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Kültür Sosyolojisi>Çalışma Sosyolojisi
5552451
2022-01-04 12:54:18
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/makuubd/issue/61089/844035