çalıştı 1
Timurlularda Rüşvet

Timurlularda Rüşvet

7087912
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Timurlularda Rüşvet
TAŞKIRAN HASAN
İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
5
2021
5
1
1
8
2602-3377
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
5549831
2021-12-28 22:08:22
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ictimaiyat