çalıştı 1
Timurlularda Göç ve İskan

Timurlularda Göç ve İskan

7050322
Uluslararası
Hakemli
Asos, İSAM, Index Copernicus, Google Scholar, Rood Indexing, ESJI
Timurlularda Göç ve İskan
TAŞKIRAN HASAN
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe
4
2021
8
2
697
710
2148-9963
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
5502307
2021-12-28 22:08:08
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead