Comparison of Routing Algorithms With Static and Dynamic Link Cost in Software Defined Networking (SDN)

7003829
Uluslararası
Hakemli
SCI-Expanded
Comparison of Routing Algorithms With Static and Dynamic Link Cost in Software Defined Networking (SDN)
AKIN ERDAL, Korkmaz Turgay
IEEE Access
İngilizce
10
2019
7
148629
148644
2169-3536
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgisayar ve İletişim Ağları>SDN
5443145
2021-03-26 15:30:58
Özgün Makale
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8864963