Evaluation of the relationship between environmental accounting and business performance: the case of Istanbul province

6989059
Uluslararası
Hakemli
Emerging Sources Citation Index (ESCI - Web of Science)
Evaluation of the relationship between environmental accounting and business performance: the case of Istanbul province
ŞİMŞEK HATİCE, ÖZTÜRK GÖKHAN
Green Finance
İngilizce
3
2021
3
1
46
58
26431092
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Finansal Muhasebe >Çevresel Muhasebe
5422780
2024-06-01 00:23:56
Özgün Makale
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/GF.2021004