çalıştı 1
İnşacı-Teorik-Tepkisel Boyutlarıyla Hükümet Sisteminin Kökenleri

İnşacı-Teorik-Tepkisel Boyutlarıyla Hükümet Sisteminin Kökenleri

6943328
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
İnşacı-Teorik-Tepkisel Boyutlarıyla Hükümet Sisteminin Kökenleri
DEMİRKANOĞLU YAHYA
Alanya Akademik Bakış Dergisi
Türkçe
1
2021
5
1
419
439
2547-9733
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar>Anayasa ve Siyasal Kurumlar
5361659
2022-01-05 11:19:34
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyaakademik/issue/60067/827719