çalıştı 1
DENETİM KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASINDA VE KAZANÇ YÖNETİMİNDE MUHASEBE UZMANLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

DENETİM KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASINDA VE KAZANÇ YÖNETİMİNDE MUHASEBE UZMANLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

6926245
Ulusal
Hakemli
Google, Asos, İndex copernicus, Jıfactor, Academic Resource İndex
DENETİM KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASINDA VE KAZANÇ YÖNETİMİNDE MUHASEBE UZMANLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe
11
2019
6
9
96
110
2148-9963
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe
5339114
2023-10-30 08:45:58
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/50040/619136