çalıştı 1
Demokrat Parti Döneminde Dinde Reform Tartışmaları: Müslüman Sesi Dergisi Örneği

Demokrat Parti Döneminde Dinde Reform Tartışmaları: Müslüman Sesi Dergisi Örneği

6893104
Ulusal
Hakemli
Eurasian Scientific Journal Index, ISAM (Centre For Islamic Studies)
Demokrat Parti Döneminde Dinde Reform Tartışmaları: Müslüman Sesi Dergisi Örneği
İŞLER AHMET
İçtimaiyat Journal Of Social Science
Türkçe
11
2018
2
2
51
64
2602-3377
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih>Türk Siyasal Hayatı
5291536
2022-10-31 12:22:50
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ictimaiyat/issue/40546/474332