Approximation on weighted spaces with Bernstein-Chlodowsky Operators

6890092
Uluslararası
Hakemli
Zentralblatt Math
Approximation on weighted spaces with Bernstein-Chlodowsky Operators
ÇİÇEK HARUN
Journal of Advanced Mathematical Studies
İngilizce
7
2020
13
3
311
318
2065-5851
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Bilim Alanı>Matematiksel Analiz>Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık
5286758
2021-01-14 00:00:00
Özgün Makale
https://www.fairpartners.ro/upload_poze_documente/files/volume%2013,%20no.%203/6_Harun.pdf