Removal of Nickel from Industrial Wastewater by Using Clinoptilolite

6856188
Uluslararası
Hakemli
Open Archives Initiative, Google
Removal of Nickel from Industrial Wastewater by Using Clinoptilolite
ÖZER ÇİĞDEM,ATEŞ ASUDE
Journal of Selçuk Unversty Natural and Appled Scence
İngilizce
5
2014
299
305
2147-3781
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma
5236944
2021-02-24 20:32:38
Özgün Makale
http://josunas.selcuk.edu.tr/login/index.php/josunas/article/view/355