çalıştı 1
Player Transfer as an Outsourcing Activity in Sport: The Opinions of the Coaches and Managers

Player Transfer as an Outsourcing Activity in Sport: The Opinions of the Coaches and Managers

6842494
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Player Transfer as an Outsourcing Activity in Sport: The Opinions of the Coaches and Managers
ÇALIŞKAN KADİR, ÇELİK VELİ ONUR, ENGİN SABİHA GİZEM
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi
İngilizce
1
2020
22
3
490
499
2147-5652
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
5221204
2023-12-26 15:40:18
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/844259