çalıştı 1
Kızıl Veba Romanında Uygarlıktan İlkelliğe Dönüş

Kızıl Veba Romanında Uygarlıktan İlkelliğe Dönüş

6833519
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Kızıl Veba Romanında Uygarlıktan İlkelliğe Dönüş
ULUTAŞ NURULLAH
Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
12
2020
4
08
2587-2036
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
5210134
2021-12-22 15:08:44
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/59249/798368