çalıştı 1
Osmanlı Modernleşmesi ve Basın: Din ile Geleneğe Etkisi

Osmanlı Modernleşmesi ve Basın: Din ile Geleneğe Etkisi

6815641
Uluslararası
Hakemli
Acarindex (Akademik Araştırmalar İndeksi)
Osmanlı Modernleşmesi ve Basın: Din ile Geleneğe Etkisi
SAVAŞ ALİ RIZA
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
2020
9
1
80
88
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
5188047
2021-01-07 12:14:30
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/55107/686987