çalıştı 1
The New Screw Interpolations and Their Geometric Properties in the Dual Spherical Mechanisms

The New Screw Interpolations and Their Geometric Properties in the Dual Spherical Mechanisms

6778197
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The New Screw Interpolations and Their Geometric Properties in the Dual Spherical Mechanisms
KUŞAK SAMANCI HATİCE,KUŞÇU Çetin
Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi
İngilizce
1
2021
13
1
127
139
1308-5514
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Matematik>Geometri
5138333
2021-12-28 23:51:57
Özgün Makale
http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/umagd