6762620
Uluslararası
Tam metin bildiri
Kıpçak Türkçesinin Oğuzcalaşmasına Dair: Kitābu’l İdrāk li- Lisāni’l Etrāk’teki İsimlerden Örnekler
BULUT ADEM
12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
31.12.2020
Elektronik
http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/
Filoloji Temel Alanı->Türk Dili
Sözlü Sunum
23.10.2020
21.10.2020